دانلود سریع فیلتر شکن سایفون مجبور شدند زيرا آنها پيش مي‌تاختند و با دشمن درگير مي‌شدند: پس از دفاع موفقيت بار از ميلان به‌وسيله‌ي پروسپرو كولنا در سال ۱۵۲۱م. شهر‌ها شيوه‌هاي جديد استحكامات را كه بوسيله مهندسين ايتاليائي طراحي شده بود دانلود

سریع فیلتر شکن سایفون

، اقتباس نمودند. استحكامات جديد بسيار ماهرانه تر از حصار‌هاي قديمي بنا شدند: اين استحكامات داراي مواضع دفاعي مجزي، بيرون نشستگي در ديوارهاي حصار و بدنه‌ي پيش آمده در دو نبشيهاي باروي قلعه براي ديدباني و ستاره اي شكل بودند كه اجازه مي‌داد توپخانه و پياده نظام نيروهاي مهاجم را از هر سمت كه پيشروي نمايند از چپ و راست زير آتش قرار دهند. با قرار دادن مدافعين در دورترين موضع، آنها مي‌توانستند شهر را كه صدها متر دور تر از آنان بودند از تيررس توپخانه قدرتمند دشمن مصون نگاه دارند. براي