سایفون دانلود سریع سایفون لینک مستقیم نصب سایفون دانلود سایفون با لینک مستقیم سایفون ۲۰۱۸ دانلود سریع فیلتر شکن سایفون دانلود سایفون پرو دانلود سایفون پرو ۱۶۸ دانلود سایفون من و تو فیلتر شکن

بنابراين احياي تجارت در قرن يازدهم، نقطةعطفي در پايه‌گذاري شالوده‌هاي جديد شهرهاي قرون وسطايي نبود، در حقيقت بسياري از اين شالوده‌ها پيشتر وجود داشتند. شور و اشتياق تجاري نشانه‌اي از نوزايي جامع و كاملي بود كه در تمدن غرب رخ نمود، و حتي فراتر از اين، نشانه‌اي از مفهوم جديد امنيت به‌شمار مي‌رفت كه شهرِ داراي حصار، خود باقدرت تمام در ظهور آن مؤثر بوده است. در صورتي‌كه احياي تجارت يكي از نشانه‌هاي نوزايي جامع شهري باشد، اتحاد سياسي نورماندي ، فلاندر ، اكويوتين و براندبورگ دومين نشانه، و احياي زمين و پاكسازي جنگل‌ها از نظام ديرخانه‌اي نظير سيستراسين (كه در ۱۰۹۸ بنيان نهاده شد) سومينِ آنها به‌شمار مي‌رفت. پژوهشگراني كه در نظريه فوق‌الذكر ]پايه‌گذاري شالوده‌هاي شهري جديد بر مبناي تجارت[گرفتار آمده‌اند: به جهت تعميم محركها و انگيزه‌هاي زمان حال به ادوار گذشته، و نيز عدم تمايز دقيق ميان بازارهاي محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي اين نظريه را ساخته و پرداخته‌اند.