زندگي به همان شكل انضمامي آن در مناطق، شهرها و روستاها، گندم‌زارها، ذرت‌زارها و تاكستان‌ها، معادن، نواحي صيد ماهي به صورت سايه‌اي از افسانه‌ها و توهمات خودبينانه‌ي طبقات حاكم تصوير مي‌شد  دانلود رایگان فیلتر شکن ـ يا توهمات مبهم آناني كه اين مفاهيم را به چالش مي‌طلبيدند سروكار داشتند. البته اينجا و آنجا كساني روياهاي بزرگي را در نظريه و عمل خاطرنشان ساختند. لابله و ركلوس در فرانسه، دبليو.اچ.ريل در آلمان دانلود رایگان فیلتر شکن ، كروپتكين در روسيه، هاوارد در انگلستان، گرانت ويك در دانمارك، گدس در اسكاتلند نيم قرن قبل به تمهيد مباني نظري نظم جديد پرداختند. ديدگاه‌هاي اين مردان در رابطه با نظام جديد زيست‌ـ فناوري كه بر فرهنگ هدفمند زندگي مبتني