خرید فیلترشکن خرید فیلتر شکن پرسرعت خرید فیلترشکن کریو خرید فیلتر شکن برای موبایل خرید vpn پرسرعت خرید vpn برای ویندوز خريد فيلتر شكن براي ايفون خرید فیلترشکن next vpn خرید next vpn

خرید vpn برای ویندوز

اجازه بدهيد از اين عقيده كه سالهاي قرون دهم و شانزدهم تركيبي از جهالت، هرزگي، توحش و خرافه‌پرستي بود، فاصله بگيريم؛ زيرا چنين تصويري روي‌هم‌رفته با حيات اروپا به‌طور كلي، حتي در بدترين دوران تاريك قرون وسطا كه هنوز اروپا اثرات تمدن‌ساز رهبانيت سلتي و نظام و اقتصاد مستحكم چالز‌ كبير را تجربه نكرده بود، تناسب ندارد. بخشي از ديدگاه فوق در رابطه با قرون وسطا محصول ”افسانه‌هاي گوتيك“ قرن هيجدهم با تصاوير هيجان‌انگيز از اتاق‌هاي شكنجه، تار عنكبوت‌ها، كشف و شهود، و جنون مي‌باشد. بي‌شك وجود عناصر فوق غيرقابل‌انكار است؛ اما اين ويژگي‌ها تمدن ]آن دوره[ را در كل قابل تشخيص نمي‌كند همچنان‌كه وجود گانگسترها، تسليحات پيشرفته و احزاب فاشيستي، شاخصه‌هاي تمدن حاضر نيستند ]نكته قابل توجه اينكه[ آدمي نبايست لكه‌هاي سياه دوران گذشته را بزرگ و برعكس نقاط ضعف عصر خود را كوچك نمايد.