نصب فیلتر شکن برای موبایل اندروید فیلتر شکن برای کامپیوتر دانلود فیلتر شکن برای ویندوز نصب فیلتر شکن برای کامپیوتر رایگان دانلود فیلتر شکن سایفون ۲۰۱۶ انواع فیلتر شکن نصب فیلتر شکن روی موبایل فيلتر شكن براي آيفون

جداي از دشمني پنهان نواحي پيراموني كه مورد بهره‌كشي قرار مي‌گيرند، نارضايي فزاينده از شهر بزرگ به سبب ارائه‌ي قيمت‌هاي نازل در بازار و نرخ بالاي بهره عوامل دروني نيز وجود دارد كه حَد و حدودي را بر متروپليتن‌گرايي تحميل مي‌كنند. هزينه‌ي فعاليت در شهر بزرگ به واسطة قيمت بالاي زمين، هزينه اتلاف وقت ناشي از رفت و آمد و هزينه‌هاي كمرشكن انبارداري، صد چندان مي‌شود؛ تمامي اين اقلام به واسطة اذحام افزايش يافته و به موانعي غيرقابل رفع تبديل مي‌شوند. هزينه‌ي ناشي از ازدحام در حمل و نقل در دهة هفتاد قرن نوزدهم بر اساس تحقيق راسل سيج زياني معادل ۰۰۰/۵۰۰ دلار در روز يا ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ دلار در سال بر شهر نيويورك تحميل مي‌كرد اين هزينه‌ها كه همچنان افزايش مي‌يابند هنوز هم راه‌بندان‌هاي كسل‌كننده‌اي را باعث شده و در نهايت اميد به حركت را محو مي‌سازند