در اين مرحلةاز فروپاشي يك گزينه بيشتر وجود ندارد: نصب فیلتر شکن برای موبایل اندروید فیلتر شکن برای کامپیوتر دانلود فیلتر شکن برای ویندوز نصب فیلتر شکن برای کامپیوتر رایگان دانلود فیلتر شکن سایفون ۲۰۱۶ انواع فیلتر شکن نصب فیلتر شکن روی موبایل فيلتر شكن براي آيفون

فروپاشي عملكردهاي شهري به واسطة غفلت يا فروپاشي مالي ناشي از هزينه‌هاي فزاينده‌ي خدمات، و حفظ سطوح خدمات رساني. پيشتر به هزينه‌هاي مضاعف خدمات پليس در شهرهاي بزرگ اشاره كرده‌ام كه همين قضاوت در مورد هزينه‌هاي بهداشت عمومي نيز صادق است: هزينه‌ي بهداشت در شهرهاي بزرگ با بيش از يك ميليون نفر جمعيت به طور سرانه سه برابر شهرهايي با جمعيت سي تا چهل هزار نفر مي‌باشد، با اين حال وضعيت بهداشت شهرهاي كوچك بسيار مطلوبتر از شهرهاي بزرگ مي‌باشد.