فیلترشکن پرسرعت صنفي 

شوراي ]شهر[، براي اداره دادگاه، پذيرش سفرا، جشن‌ها و ميگساري‌هاي ادواري مورد استفاده قرارمي‌گرفت. قسمت باقيمانده‌ي اين طبقه در كنار شبح اتحاديه‌هاي صنفي قديمي كه هنوز هم در لندن معاصر به چشم مي‌خورند در جشن مشهور ”تالار صنوف“ كه پس از انتخابات سالانه‌ي شهرداري و به افتخار شهردار برپا مي‌شد به شكل جسته و گريخته مورد استفاده قرارمي‌گرفت.

۱۰ قوی ترین فیلتر شکن

بود عيناً به‌مثابه معادلات لئوناردو داوينچي، قوی ترین فیلتر شکن  گاليله، نيوتون و دكارت براي نظم بسيار قو�…